NEW! Akrobatický Rock n Roll 23. september 2017 13:46

Akrobatický rock and roll už aj v Nitre


V novej tanečnej sezóne sme zaradili medzi tanečné štýly atraktívny tanečný štýl pre deti a mládež. Akrobatický Rock and Roll je dynamický, svieži s prvkami akrobacie. Akrobacie sa začínajú učiť až od pokročilejších úrovní po zvládnutí základov tanečného štýlu.

V Akadémii tanca sme pripravili pre rodičov a deti otvorenú hodinu, kde nám naši skúsenejší kolegovia z tanečného klubu Crazy Rock Detva prezradili ako prebieha výuka, súťaže a tréningy. Deti si mohli hneď zopár základných krokov vyskúšať.

Veľmi sa tešíme, že je aj o tento tanečný štýl v našom meste záujem. Ak ešte nemáte vybratý krúžok pre vaše deti, Akrobatický Rock and Roll môže byť ten pryvý. Stačí si prísť hodinu vyskúsať, máme ešte niekoľko voľných miest.

Hodiny prebiehajú každú stredu od 16.00-17.00.

Prinášame vám krátke video z ukážkovej hodiny