Akadémia tanca
Rozvrh Deti a mládež Tešíme sa na vás


pondelok

Open

MINI dance 3 r.

Kasalová Daniela 05.09 - 30.06
Stredne pokročilí

Spoločenské tance

Lendelová Jana 05.09 - 30.06
Stredne pokročilí

MIKY dance 4-5 r.

Kasalová Daniela 05.09 - 30.06
Stredne pokročilí

HIP HOP

Szegényová Nikoleta 05.09 - 30.06
Začiatočníci

Spol. tance deti zač.

Lendelová Jana 05.09 - 30.06
Začiatočníci

LATINO dance

Kasalová Daniela 05.09 - 30.06

utorok

Stredne pokročilí

HIP HOP 10-14 r.

Mistrík Andrej 06.09 - 30.06
Open

MINI dance 3 r.

Jakubíková Magdaléna 06.09 - 30.06
Začiatočníci

RYTHM dance

Strečková Erika 06.09 - 30.06
Stredne pokročilí

Balet DETI

Foldešiová Katarína 06.09 - 30.06
Začiatočníci

HIP HOP 6-9 r.

Mistrík Andrej 06.09 - 30.06
Začiatočníci

MIKY dance 4-5 r.

Jakubíková Magdaléna 06.09 - 30.06
Začiatočníci

Dramatický krúžok

Strečková Erika 06.09 - 30.06
Stredne pokročilí

Balet JUNIOR

Foldešiová Katarína 06.09 - 30.06
Stredne pokročilí

HIP HOP 6-9 r.

Mistrík Andrej 06.09 - 30.06

streda

Začiatočníci

Spol. tance mládež

Šimonovičová Janka 06.09 - 30.06
Stredne pokročilí

MIKY dance 4-5 r.

Kasalová Daniela 07.09 - 30.06
Začiatočníci

HIP HOP 6-9 r.

Mistrík Andrej 07.09 - 30.06
Stredne pokročilí

Balet JUNIOR

Foldešiová Katarína 06.09 - 30.06
Stredne pokročilí

HIP HOP

Szegényová Nikoleta 05.09 - 30.06
Open

MINI dance 3 r.

Kasalová Daniela 07.09 - 30.06
Začiatočníci

DISKO

Barátová Katarína 07.09 - 30.06
Začiatočníci

HIP HOP 10-14 r.

Mistrík Andrej 07.09 - 30.06
Stredne pokročilí

DISKO I.

Barátová Katarína 07.09 - 30.06

štvrtok

Stredne pokročilí

HIP HOP 10-14 r.

Mistrík Andrej 06.09 - 30.06
Open

MINI dance 3 r.

Jakubíková Magdaléna 08.09 - 30.06
Stredne pokročilí

Spoločenské tance

Lendelová Jana 05.09 - 30.06
Začiatočníci

HIP HOP 10-14 r.

Mistrík Andrej 08.09 - 30.06
Začiatočníci

MIKY dance 4-5 r.

Jakubíková Magdaléna 08.09 - 30.06
Začiatočníci

Balet

Hubinská Zuzka 08.09 - 30.06
Stredne pokročilí

HIP HOP 6-9 r.

Mistrík Andrej 06.09 - 30.06
Open

LATINO dance anglicky

Pérez Lee 08.09 - 30.06

piatok

Stredne pokročilí

Muzikál

Strečková Erika 09.09 - 30.06
Open

MINI dance 3 r.

Kasalová Daniela 09.09 - 30.06
Stredne pokročilí

DISKO I.

Hubinská Zuzka 07.09 - 30.06
Začiatočníci

MIKY dance 4-5 r.

Kasalová Daniela 09.09 - 30.06

sobota

nedeľa