Bezpečnosť prvoradá 08:32

Z dôvodu prevencie šírenia nákazy COVID-19 príjmame od 28.8.2020 nasledovné opatrenia. Prosíme vás milí tanečníci, rodičia, lektori a zamestnanci o ich dôsledné dodržiavanie.


Hygienické opatrenia


V priestoroch AT je do odvolania nutné dodržiavať:

 • povinná dezinfekcia rúk pred každým vstupom do AT a po použití WC
 • v spoločných priestoroch AT pohyb možný len s rúškom
 • do budovy majú vstup len tanečníci, rodičia nemôžu čakať deti v priestoroch AT
 • recepcia je otvorená za podmienok – max. 4 ľudia v jednom okamihu, 2m rozostupy
 • šatne je možné použiiť len na prezlečenie, po malých skupinkách, na čas na to nevyhnutný
 • minimalizovanie času stráveného v spoločných priestoroch – platí pre tanečníkov, lektorov, zamestnancov
 • vstup len s podpísaným prehlásením o bezinfekčnosti a zdravotným dotazníkom
 • na lekcie nie je možné prísť 14 dní po príchode z krajiny mimo SR (neplatí v prípade predloženia negatívneho testu po 5tich dňoch)
 • na lekcie nie je možné prísť 7 dní po účasti na masovom podujatí v SR
 • na lekcie nie je možné prísť v prípade zhoršeného zdravotného stavu
 • kaviareň je na dobu neurčitú zatvorená

AT pre vás zabezpečuje:

 • nový evidenčný softvér MINDBODY s možnosťou rezervácie lekcií a platby ONLINE
 • pravidelnú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch
 • pravidelné vetranie sál a spoločných priestorov
 • dezinfekciu pri všetkých vstupoch
 • práve budujeme (1. fáza/3) rekuperáciu (výmena vzduchu) s dezinfekciou vzduchu vo všetkých sálach v sketore A
 • obmedzený počet ľudí na kurzoch/krúžkoch
 • námatkové meranie teploty

Lektori

 • lektori majú povinnosť nosiť rúško s výnimou situácií, kde potrebujú tancovať naplno
 • lektor doržiava pri výuke odspup od detí min. 2m
 • lektor sa zdržuje minimálne v spoločných priestoroch

Tanečníci

 • tanečníci dodržiavajú v sále 1m rozostupy od ďalších tanečníkov
 • šatne využívajú len na prezlečenie, na čas na to nevyhnutný
 • dočasné obmedzenie využívania skriniek

Tlačivá

V prípade zavretia tanečnej školy v dôsledku pandémie

 • začneme od najbližšej hodiny učiť ONLINE v časoch konania lekcií
  • pevne veríme, že táto situácia nenastane

Otázky


V prípade ďalšich otázok nás v pokoji kontajtujte, sme tu pre vás:

 • akademiatanca@gmail.com
 • 0948202345 Zuzka – menežér starostlivosti o klientov

 

Tešíme sa na vás!