COVID-19: Akadémia Tanca ZATVORENÁ 12:44

Aktualizácia: 23.3.2020


Vzhľadom k aktuálnej situácii vo veci so šírením
koronavírusu (COVID-19)
a na základe nariadení krízového štábu

je Akadémia tanca

ZATVORENÁ
pre všetky aktivity

do odvolania.


 – Platby –


Platby za marec, apríl a nasledujúce mesiace, prosíme, neuhrádzajte. Toto vyhlásenie platí do odvolania.

Ak ste už  platby zrealizovali:

  • za nové / pokračujúce kurzy,
  • za mesiac marec, resp. apríl – v prípade, že platíte členský, resp. mesačný poplatok,

tieto platby Vám budú presunuté do osobného kreditu a budú použité po opätovnom spustení výučby.

Ak ste mali zakúpenú permanentku na cvičenia typu:

  • jednorázový vstup
  • 3-vstupová permanentka
  • 6-vstupová permanentka
  • 10-vstupová permanentka
  • all inclusive permanentka

platnosti všetkých permanentiek budú predĺžené adekvátne v závislosti od opätovného spustenia výučby.


“Situáciu aktívne sledujeme a na základe jej vývoja Vás budeme informovať. Preto prosíme našich klientov o pochopenie, trpezlivosť a zároveň aktívne sledovanie našej webovej stránky, prípadne sociálnych sietí.”

Informuje vedenie Akadémie Tanca.


  • Recepcia Akadémie tanca funguje v obmedzenom režime, nevyhnutné záležitosti vybavujte, ak je to možné, formou e-mailu (akademiatanca@gmail.com) alebo telefonicky (0948 202 345).
  • Kaviareň Akadémie tanca je mimo prevádzky.

 

Prosíme o aktívne sledovanie našej webovej stránky.