Lektor
Ester Horváthová

  • Prezývka: Esti
  • Vek: 21 r.
  • Mail: akademiatanca@gmail.com

Vyučuje

Úspechy ako aktívny tanečník

- účinkovanie na Scénickej žatve 2017
- účinkovanie v rade inscenácií pod vedením Z. Kolejákovej
- umiestnenie na celoslovenských súťažných prehliadkach prednesu s medzinárodnou účasťou
- umiestnenie na celoslovenských súťažiach s divadelnými inscenáciami
- účinkovanie v predstaveniach pre Hillsong Kids

Úspechy ako tréner

- chuť detí pracovať a rozvíjať sa v hraní divadla
- spokojnosť a tvorivosť detí na hodinách