Lektor
Ivan Oskar

  • Vek: 23 r.
  • Mail: akademiatanca@gmail.com

Vyučuje

Vzdelanie

SPU v Nitre, Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva

Úspechy ako aktívny tanečník

Bodovacie súťaže
- 1.Miesto Zámocký pohár Vígľaš 2016
- 1.Miesto Nitriansky tanečný festival 2014
- 2.Miesto O pohár starostu Dechtíc 2016
- 2.Miesto Slovak open championship 2014
- 2.Miesto Pohár starostu MČ Bratislava Ružinov 2016
- 3.Miesto Slovak open championship 2015
Plesové choreografie
- 1. Miesto na MSR v Plesových choreografiách 2017
- 2. Miesto na MSR v Plesových choreografiách 2015, 2016
- 2. Miesto na Majstrovstvách strednej Európy v Plesových choreografiách 2016
- 3. Miesto na Majstrovstvách strednej Európy v Plesových choreografiách 2015

Úspechy ako tréner

Tréner v Akadémii tanca Nitra so zameraním na štandardné a latinskoamerické tance. Základy ľudových tancov