Lektor
Paulína Ivánová

  • Vek: 31 r.
  • Mail: akademiatanca@gmail.com

Vyučuje

Vzdelanie

Vysokoškolské 3.stupňa /doktor pedagogických vied/,odbor: Psychológia,ruská literatúra.
Inštitút A. S. Puškina v Moskve
Pedagogická a Sociálna Akadémia
Absolventka ZUŠ J. ROSINSKÉHO /tvorivá dramatika,výtvarná výchova/

Úspechy ako tréner

Je pedagogičkou v predškolskom zariadení. Má bohaté skúsenosti s vedením literárno-dramatických krúžkov, s nácvikom divadelných scén, s tvorbou kulís a kostýmov (výtvarný aspekt).