Lektor
Martina Lieskovská

  • Prezývka: Maťa
  • Vek: 20 r.
  • Mail: akademiatanca@gmail.com

Vyučuje

Vzdelanie

- SPU odbor Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami v anglickom jazyku

Úspechy ako aktívny tanečník

Nitru reprezentuje na mnohých domácich, ale aj medzinárodných súťažiach ako napríklad battle v Taliansku, Rusku a v Anglicku . Za svoj najväčší súťažný úspech považuje prvé miesto na ME v kategórií waacking choreografia, ktoré dosiahli s tanečným zoskupením The Slovak Waackers.

Úspechy ako tréner

Prvé skúsenosti s učením nadobudla v nitrianskej pobočke tanečnej školy Street Dance Academy, má odučených niekoľko workshopov...no podľa jej slov je stále v oblasti učiteľa nováčik a verí, že úspechy ako trénerky na ňu ešte len čakajú.

Za osobne najväčší úspech považuje vidieť v študentoch pokrok a radosť z toho čo robia.