Lektor
Erika Pásztorová

  • Vek: 33 r.
  • Mail: akademiatanca@gmail.com

Vyučuje

Vzdelanie

- Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie )

Úspechy ako aktívny tanečník

- 9 rokov absolventka TŠK Junilev – spoločenské a latinsko-americké tance
- Reprezentácia SR na Austrian Open – viedenský valčík
- Tanečné súťaže s umiestnením v latinsko-amerických tancoch, štandardných tancoch a vo formáciách

Úspechy ako tréner

- Príprava detí a účasť na medzinárodnej tanečnej súťaži The SCHOOLDANCE a tanečnej súťaži s názvom Tanečný kolotoč
- Vytváranie choreografií pre deti vo veku od 6 do 12 rokov – besiedky, školské akadémie,  športové dni, záverečné vystúpenia