Prenájom priestorov
Big Hall

Vybavenie Big hall

 • 240 m2
 • k dispozí,cií jedna sála tejto veľkosti
 • plávajúca podlaha
 • ozvučenie
 • zrkadlá
 • možnosť využiť kompletné zázemie
 • oddychová zóna
 • recepcia
 • kaviareň
 • wc
 • šatne pre mužov
 • šatne pre ženy
 • orientačná cena: 29 Eur/hodina
 • pri pravidelnom nájme cena dohodou

V prípade záujmu o prenájom kontaktujte manažéra na 0948204111 alebo akademiatanca@gmail.com.

Pozri aj: