Akadémia tanca
Rozvrh Dospelí Tešíme sa na vás


pondelok

Začiatočníci

Spol. tance

23.09 - 28.10
Začiatočníci

New Style Hustle

Komárňanský Marcel 23.09 - 28.10

utorok

streda

Začiatočníci

Tango arg.

Granec Jozef 25.09 - 30.10
Začiatočníci

Salsa

Mešťaník Peter 25.09 - 30.10
Mierne pokročilí

Salsa

Mešťaník Peter 25.09 - 30.10
Mierne pokročilí

Bachata fusion

Mešťaník Peter 25.09 - 30.10

štvrtok

Začiatočníci

Ľudové tance

Čurillová Sára 26.09 - 31.10

piatok

sobota

nedeľa

Začiatočníci

Spol. tance

Ivan Oskar 29.09 - 03.11
Mierne pokročilí

Spol. tance

Ilečko Juraj 29.09 - 03.11