Akadémia tanca
Rozvrh Tábory Tešíme sa na vás


pondelok

OP

Turnus E

05.08 - 09.08
OP

Turnus C

22.07 - 26.07

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa