Akadémia tanca
Rozvrh Workshop Tešíme sa na vás


pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

OP

International Dance Weekend

23.02 - 24.02

nedeľa

OP

International Dance Weekend

23.02 - 24.02
OP

Bonus IDW Lite Feet

24.02 - 24.02