Scenár otvárania kurzov, krúžkov, tréningov a cvičení 08:32

Veľmi sa tešíme, že môžeme postupne s vami tancovať a cvičiť.

Pripravili sme pre vás scenár postupného otvárania našich služieb pre všetky cieľové skupiny v zmysle nariadení ústredného krízového štábu a hlavného hygienika SR.


Tanec a cvičenia vonku


AKTUALIZÁCIA:

OD 10.6.2020 prebiehajú všetky krúžky a kurzy v priestoroch AT podľa rozvrhov.

 

Od 25.5.2020 budú lekcie tanečných krúžkov a cvičení, ktoré je možné robiť vonku prebiehať na ihrisku za Spojenou strednou školou na Slančíkovej ulici (škola oproti hlavnému vchodu do N Centra cez križovatku, ihrisko medzi Spojenou školou a hlavnlu budovou UKF).

V prípade zlého počasia budú lekcie prebiehať online cez ZOOM alebo MINDBODY.

Rozvrh hodín tréningov vonku klik sem…

Pre krúžky

 • Hiphop zač. deti s Marcelom
 • Hiphop zač teens s Marcelom
 • AT Crew deti s Aďom
 • AT Crew junior s Aďom
 • Latino deti s Dankou
 • Latino junior s Dankou
 • Disco junior + disco zač. 9-14r s Adamom a Heňou
 • Disco deti
 • Disco zač. 6-9
 • Akrobatický Rock n Roll zač. s Veronikou
 • Tanečnice s Jankou
 • Breaking s Miškom – všetci spolu

Pre cvičenia

 • Zumba Fitness s Miškou
 • Strong by zumba s Miškou

Súťažné krúžky


Od 25.5.2020 majú všetky súťažné krúžky tréningy v Akadémii tanca podľa riadneho rozvrhu.

Trénovanie na vnútorných športoviskách je umožnené zatiaľ iba športovcom, nie verejnosti. Preto v tejto fáze uvoľnení súťažné skupiny trénujú vo vnútri a ostatné krúžky buď vonku alebo online.

Veríme, že sa k súťažným skupinám s trénovaním vnútri čoskoro pridajú aj všetky ostatné krúžky.


Nesúťažné krúžky a ZUŠ


AKTUALIZÁCA:

OD 15.6.2020 prebiehajú všetky hodiny v priestoroch AT podľa rozvrhov spred začiatku pandémie.

ONLINE výuka prebieha do 14.6.2020.

 

Všetky krúžky pod ZUŠ Jozefa Rosinského a krúžky, ktoré niesú súťažné a štýl nedovoľuje trénovanie vonku (napr. balet) pokračujú v ONLINE výuke.

Tanečné kurzy a cvičenia ONLINE

 • Latino fusion s Leem
 • Pilates
 • SM Systém

Hygienické nariadenia


V priestoroch AT je do odvolania nutné dodržiavať tieto nariadenia:

 • pred vstupom do AT je nutná dezinfekcia rúk
 • v spoločných priestoroch je možný len pohyb s rúškom
 • do budovy majú vstup len tanečníci, rodičia nemôžu deti čakať v priestoroch AT
 • rodičia majú sprístupnenú recepciu na vybavenie platieb, získanie informácií
 • lektori majú povinnosť nosiť rúško s výnimou situácií, kde potrebujú tancovať naplno
 • tanečníci dodržiavajú v sále 1m rozostupy od ďalších tanečníkov
 • lektor doržiava rozostup 2m od detí
 • tanečníci aj lektori sa pri výuke vyhýbajú kontaktu s ostatnými
 • šatne je možné použiiť len na prezlečenie po malých skupinkách

AT pre vás zabezpečuje:

 • pravidelnú dezinfekciu priestorov a dotykových plôch
 • pravidelné vetranie sál aj spoločný priestorov
 • dezinfekciu pri všetkých vstupoch

Otázky


V prípade ďalšich otázok nás v pokoji kontajtujte, sme tu pre vás:

 • akademiatanca@gmail.com
 • 0948202345 Zuzka – menežér starostlivosti o klientov

 

Tešíme sa na vás!