Verejné obstarávanie – Výzva na predkladanie cenových ponúk 14:11

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov projektu:

Vybudovanie vzduchotechniky v tanečno-športovom klube – zvýšenie kvality ovzdušia v priestoroch tanečno-športového klubu, Výstavná 8, 949 01 Nitra

 

Kompletnú Výzvu na predkladanie cenových ponúk aj s vymedzenými technickými špecifikáciami a ďalšími potrebnými informáciami nájdete v dokumente nižšie.

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

 

Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2020, 12:00 hod.

Termín otvárania ponúk: 15.06.2020, 13:00 hod.